Envocons.dk - stabiliserings-, regnvands- og øko systemer samt outdoor living koncepter

EN VARMRE VERDEN

"EN VARMERE, VIL OGSÅ BETYDEN EN MERE VÅD VERDEN!"

{Showtime show=30Stigningen i regn og sne

Stigningen i regn og sne vil i gennemsnitligt være omkring 10-20%, og der vil forekomme mere intense storme i det sene efterår, vinter og det tidlige forår.

Den største stigning i nedbøren vil forekomme over land i troperne, hvor atmosfæren opvarmes hurtigst.

Computermodeller
Baseret på computermodeller forventes det, at de regioner der er mest tilbøjelige til at opleve de mere intense storme er steder, hvor store mængder fugtig luft konvergere.

Regioner
Disse regioner omfatter det nordvest- og nordøstlige Nordamerika, Nordeuropa, det nordlige Asien, østkysten af ​​Asien, det sydvestlige Australien samt syd og -centrale områder i Sydamerika.

Årsagen
Årsagen til det ændret vejr er, at temperaturen i atmosfæren stiger og opvarmer havet overflade, hvilket igen fører til øget fordampning og dermed en øget ophobning af fugt i luften.

Når den vandmættet luft så bevæger sig fra havet ind over land dannes storme, kraftig regn eller sne afhængig af landområder og land temperaturer.

Tørke i de varmere måneder
I de varmere måneder vil nogle regioner opleve mere intense storme, mens andre vil opleve tørke. Og som klimaet bliver varmere, vil vi kommer til at opleve disse effekter mere og kraftigere.

Forskningen her for nylig opdaget, at orkaner bliver kraftigere, men forekommer mindre hyppigt, sandsynligvis på grund af de varmere havtemperaturer.

I en nyligt udgivet rapport fra NCAR har forsker Jeffrey Yin brugt computer klimasimuleringer til at vise, at store regn- og snestorme, kendt som frontal storme, flytter mod polerne igen drevet af den globale opvarmning.

Stigende nedbør i kommende årtier
Flere undersøgelser tyder også på, at den øget mængde nedbør vil fortsætte mange årtier frem i tiden, uanset hvilke ændringer mennesker gør nu.

Selv hvis man kunne stabilisere koncentrationen af ​​drivhusgasser i atmosfæren på nutidens niveau, har systemet allerede ophobet en vis mængde af termisk inerti der ville tage flere årtier om at stabilisere sig.

Vi er nødt til at nedsætte den hastighed hvor med vi pt. belaster miljøet, blot for at få ​​koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren til at udjævne sig, og der vil politisk være temmelig vanskelig.

Denne analyse er i overensstemmelse med andre undersøgelser, der indikerer at det ikke vil være muligt at vende udviklingen med de stigende temperaturer, iløbet dette århundrede.

Ovennævnte stammer fra en undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Geophysical Research Letters.

Se flere meninger og udtagelser under 'MILJØ OG KONSEKVENSER'.